23:11 — Chapter 004

Day 004

11:11pm

Sir Dirham: Tận thế đến nơi rồi mà bạn vẫn chưa chịu rep mình.

Sir: Xin chào?

12:12am

Sir: Ồ, mình hiểu rồi.

Sir: Bạn ngất vì đỏ mặt nhiều quá nên mới không rep được đúng không?

Sir: Tỉnh lại đi, Jhing.

Sir: Đừng có đỏ mặt nữa mà, làm ơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s