23:11 — Chapter 006

Day 006

11:11pm

Sir: Au, cậu thực sự xem tin nhắn của tôi kìa.

Đã xem 12:40am

Sir: Chỉ có xem không thôi thì hơi tổn thương đóa?

Đã xem 12:40am

Sir: Dừng lại đi mà… 😦

Đã xem 12:41am

Sir: Cứ mỗi lần cậu “đã xem” là mỗi lần tôi phải đối mặt với sự thật không thể chối cãi rằng cậu ở trên thiên đàng còn tôi ở dưới mặt đất. :(((((

Đã xem 12:41am

Sir: Ahuhuhuhu… TT^TT

Đã xem 12:41am

Sir: Nếu cậu “đã xem” tôi thêm một lần nữa thì tức là cậu crush tôi.

Đã xem 12:41am

Sir: Cha mẹ thánh thần thiên địa ơi, Jhing crush con kìa!

Đã xem 12:42am

Sir: 😮

Đã xem 12:31am

Sir: TT___TT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s