23:11 — Chapter 007

Day 007

11:11pm

Sir: Chúc mừng ngày kỉ niệm một tuần kể từ khi tôi kết bạn và gửi cho cậu những tin nhắn mà cậu chẳng thèm rep lấy một lần!!!!!

Đã xem 11:30pm

Sir: Được rồi, tôi sẽ dừng lại, nên đừng có “đã xem” tôi nữa đi mà.

                                    

12:00am

Jhing: Nghe được đó.

                                                    

12:03am

Sir: TRỜI ĐẤT THIÊN LÔI QUỶ MA ƠI!!!!!!!!!!

Sir: CẬU REP KÌA!!11!1!!!1

                                                 

12:05am

Sir: Chào Jhing!!!!

Đã xem 12:32am

Sir: 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s